فارسی سازی قالب وردپرس

: --> برنامه نویسی وردپرس, فارسی سازی قالب وردپرس --> فارسی سازی قالب وردپرس

فارسی سازی قالب وردپرس

  • فارسی سازی قالب وردپرس
  • گاهی اوقات برای شما پیش آمده که یک قالب خارجی وردپرس را دیده اید و از آن خوشتان آمده است ولی علم یا وقت کافی برای فارسی سازی آن را ندارید در این هنگام تصمیم می گیرید که قالب را به برنامه نویسان حرفه ای بسپارید تا هر چه سریع تر برای فارسی سازی و راست چین کردن آن اقدام کنند .

     

    در این حین سوالی برای شما پیش می آید که چرا فارسی سازی قالب وردپرس توسط ایران وردپرس ؟ جواب سوال شما اینجاست ” چون تمامی قالب هایی که توسط ایران وردپرس فارسی سازی می شوند دارای ویژگی های زیر هستند :

    بـنـابـرایـن در انـتـخـاب خـود درنـگ نـکـنـیـد و هـمـیـن حـالا جـهـت مـشـاوره و سـفـارش بـا مـا تـمـاس بـگـیـریـد .

    هــم ایـــنـــک ســـفــــارش دهـــیــــد